Gépjárművásárlási hitel

Autót szeretnék
vásárolni

Gépjármű hitel és lízing
konstrukció

Bővebben
Gyorshitel meglévő gépjárműre

Gyorshitel
saját autóra

Gyorshitel, gyorskölcsön saját
tulajdonú gépjárműre

Bővebben
Gépjármű hitel kalkulátor

Hitel
kalkulátor

Kiszámoljuk havi
törlesztőrészletét

Bővebben

Gépjármű lízing és autóbiztosítás


A gépjármű lízingelés vagy hitel felvétele során a biztosítási szerződés megkötésére többféle módon kerülhet sor. A lízingbevevő megbízhatja a lízingbeadó által kijelölt biztosítási alkuszt, hogy biztosítási szerződést kössön, amelyben a biztosított, a szerződő és egyben díjfizető a lízingbevevő.

Gépjárművek lízingelése során terjedt el az integrált casco-s biztosítás, amelynek a lényege, hogy a biztosítási díj a lízingdíjba kerül beépítésre vagy a lízingdíj mellett kiszámlázásra, a biztosítási szerződést a lízingbeadó saját nevében mint szerződő és díjfizető fél köti. A beépített casco-s autóbiztosítás megkötéshez hozzájáruló nyilatkozatban a lízingbevevő vállalja, hogy a biztosítási esemény napjával a szerződő helyébe belép, és a biztosítóval szembeni jogvitában eljár. A biztosítási szerződés megkötésének másik lehetséges módozata, hogy a lízingbevevő maga köt biztosítási szerződést, vagy ennek érdekében egy általa kiválasztott biztosításközvetítőt, alkusz társaságot bíz meg. Ez utóbbi esetekben a lízingbevevő szerződéses szabadsága több szempontból is korlátozódik. A gépjármű lízing szerződések előírják egyrészről, hogy a lízingbevevő csak a lízingbeadó írásbeli hozzájárulásával köthet a vele keretszerződéses jogviszonyban nem álló biztosítóval szerződést, másrészről pedig meghatározzák a biztosítási szerződés kötelező tartalmi elemeit. A biztosítás kizárólag csak teljes körű casco autóbiztosítás lehet, amelynek önrészére is tartalmaz előírást a lízingszerződés. Az autóbiztosítási szerződésnek a biztosítás kedvezményezettjeként a lízingbeadót kell feltüntetnie. A biztosítási díj nemfizetése esetén a biztosító csak abban az esetben mondhatja fel a biztosítást, és szüntetheti meg a kockázatviselést, ha előzőleg a lízingbeadót írásban értesítette a nemfizetés tényéről, és az elmaradt díjat a lízingbeadó a gépjármű lízing igénylője helyett az értesítés kézhezvételétől számított meghatározott időn belül nem fizette meg. A lízingbevevő az egyedi gépjármű lízing szerződés megszűnéséig nem jogosult a biztosítási szerződés felmondására, vagy egyéb módon való megszüntetésére, melyre való tekintettel a biztosítónak vállalnia kell, hogy amennyiben az ügyfél az autóbiztosítási szerződés felmondását kezdeményezi, úgy arról a lízingbeadót haladéktalanul értesíti. A lízingbeadó ez esetben jogosult a lízingbevevő helyett a autóbiztosítási díjat megfizetni, amennyiben a biztosító kockázatviselése már megszűnt, úgy a szerződést reaktiválni.További hírek, információk,érdekességek »

 

Gépjármű hitel online Gépjármű hitel Gyorshitel készpénzben Gyorshitel saját autóra Autóhitel menüpont Autóhitel kalkulátor Gépjármű biztosítás Gépjármű biztosítás